Тема 7.  Культура України ХХ ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

Історичні, економічні, соціально-політичні умови розвитку української культури ХХ ст. Трансформація української національної свідомості, ідеалів та ціннісних орієнтирів суспільства. Характеристика культурної ситуації в українських землях дорадянського часу. Культурне життя в умовах радянської системи. Роки Незалежності: сподівання і реальна ситуація. Вплив глобалізації на культурні процеси в Україні.

Відбиття духовних пошуків доби в українському мистецтві. Художньо-стильове розмаїття: модернізм, реалізм, неоромантизм, соціалістичний реалізм, постмодернізм. Пошуки українських митців ХХ ст. Мистецькі здобутки в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, кіно, театрі, архітектурі.