Тема 5. Культурні процеси в Україні другої половини XVII – XVIII ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

Зміна світоглядних орієнтирів і соціальних норм в Україні другої половини XVII – XVIII ст. Утвердження бароко як провідної світоглядної позиції часу. Характеристика культури: піднесення національної свідомості, втілення ідей Волі, Правди, Долі, патріотизм, демократизм та індивідуалізм, відкритість, пріоритет світських начал, прагнення консолідації та різновекторність. Козацтво, духовенство, освітянство – головні суб’єкти утвердження національних начал в культурі.

Відбиття культурних спрямувань у мистецтві. Бароковий світогляд як основа мистецтва доби. Новий тип митця. Мистецькі здобутки в літературі, архітектурі, образотворчому мистецтві, музиці, театрі.