Тема 4. Культура України XIV – першої половини XVII ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

Духовні орієнтири в Україні XIV – першої половини XVII ст.: збереження традицій Київської Русі та православних цінностей, розширення зв’язків із Західною Європою, впровадження раціональних і світських начал. Прагнення незалежності. Утворення системи освіти. Утрата духовної єдності, диференціація світоглядних позицій – релігійне розмежування, суперечливість у поглядах на майбутнє.

Осередки духовної консолідації: братства, козацтво, освітянство.

Збереження духовних ідеалів Київської Русі та впровадження західноєвропейських художніх цінностей у мистецтві України XIV – першої половини XVII ст. Змістовна наповненість мистецтва. Характеристика провідних видів мистецтва: література, архітектура, образотворче мистецтво, музика. Творчі здобутки митців доби.