Тема 3. Культура Київської Русі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

Світоглядні орієнтири і соціальні норми в Київській Русі. Культура Київської Русі – середньовічний тип культури: теоцентризм, ієрархічність, канонічність, символічність, анонімність, аскетизм, відкритість, домінування емоційно-чуттєвого начала в духовності, поєднання усного і писемного типів.

Цінності візантійської культури в культурі Київської Русі.

Мистецтво Київської Русі. Християнський світогляд – основа мистецьких спрямувань. Характеристика провідних видів мистецтва: література, архітектура, образотворче мистецтво, музика. Пам’ятки мистецтва.

Культура Галицько-Волинського князівства як продовження традицій Київської Русі.