Тема 2. Прадавня культура на теренах України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

Прояв діалогізму в процесі становлення культури на території України. Доіндоєвропейські, індоєвропейські, балканські, іранські, алтайські, слов’янські, античні, германські начала в прадавній культурі України.

Археологічні пам’ятки трипільської, зарубінецької, черняхівської, скіфської, праслав’янської, давньогрецької, давньоримської культур.

Слов’янська міфологія як підґрунтя культури України.