Тема 1. Феномен української культури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

Основні закономірності еволюції культури та їх прояв у процесі зародження і становлення української культури. Природно-географічні  і соціальні умови. Спадкоємність. Особливості менталітету: перевага емоційно-почуттєвого над раціональним, індивідуалізм, екзекутивність, інтровертність, антеїзм, бінарність і амбівалентність, толерантність.

Характерні риси української культури: відкритість, діалогізм, традиційність та інноваційність, гармонія етичного й естетичного, прагнення до Волі, Правди, Долі, Рівності та Братерства, зорієнтованість на малий гурт, кордоцентризм. Відбиття сутності української культури в мистецтві. Особливості художньої культури: духовність, поетичність, ліричність, трагічність і героїчність, тривале збереження панування народної творчості.