Тема 5. Проблеми і суперечності культури ХХ ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Історичні, економічні, соціально-політичні умови розвитку культури ХХ ст.

Новий погляд на Бога, Всесвіт, Людину, Природу в культурі Західної Європи ХХ ст. Загальна характеристика культури та її особливості: динамізм, технократизм, конформізм, споживацтво як головний спосіб відношення до цінностей культури, диференційованість, парадоксальність, дегуманізація, плюралізм. Модернізм і постмодернізм – явища західноєвропейської культури.

Мистецтво Західної Європи як поле експериментаторства: реалізм, модернізм, постмодернізм. Постать митця. Здобутки мистецтва.

Особливості розвитку культури в країнах Сходу: консервативність, корпоративність, синтез традиційного та інноваційного, пріоритет релігійних начал. Регіональна диференціація. Дихотомія «Схід – Захід».

Мистецтво країн Сходу. Митці Сходу та їхні здобутки.

Культура радянського суспільства: світоглядні орієнтири, ідеали та особливості їх реалізації. Специфіка художнього життя. Соціалістичний реалізм – метод радянського мистецтва. Митці СРСР та їхні досягнення.

Процеси глобалізації і її вплив на розвиток світової культури.