Тема 4. Культура Російської імперії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Природно-географічні, соціальні умови становлення російської культури. Визначальні риси російського менталітету: колективізм, пріоритет державних начал, екстравертність, патріархальність. Культура Московської держави – середньовічний тип культури. Православ’я як основа культури. Відбиття духовних ідеалів у художній культурі. Мистецькі здобутки.

Зміни світоглядних орієнтирів і соціальних норм в Росії XVIII ст. Риси культури: пріоритет світських начал, диференціація культури, орієнтація на західноєвропейський тип культури, втрата анонімності суб’єкта культури. Російське мистецтво XVIII ст. Герої художніх творів. Пам’ятки мистецтва.

Світоглядні орієнтири і соціальні норми в Росії XIX ст. Характеристика культури: критичність; суперечливість; диференційованість; спрямованість на вдосконалення суспільства і людини, піднесення національної самосвідомості і патріотизму. Мистецтво в духовному житті Росії XIX ст. Художньо-стильове багатство російського мистецтва: класицизм, сентименталізм, романтизм, критичний реалізм. Майстри мистецтва та їх творчі здобутки.