Тема 3. Особливості розвитку західноєвропейської культури XIX ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Нові ціннісні орієнтації в духовному житті Західної Європи XIX ст. в умовах панування ринкових відносин. Множинність філософських підходів осмислення сутності Всесвіту, Бога, Суспільства, Людини та їх впровадження в повсякденність. Ідея суцільного прогресу – основа західноєвропейського  мислення. Історизм, підвищення національної свідомості, прояви атеїзму.

Світоглядні пошуки митців: розмаїття художніх спрямувань. Класицизм, романтизм, критичний реалізм, імпресіонізм, символізм. Виникнення художньої критики. Тенденція зближення національних художніх шкіл. Майстри мистецтва. Пам’ятки мистецтва.