Тема 2. Культура Західної Європи XVII – XVIII ст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Новий погляд на Бога, Всесвіт, Природу, Людину в Західній Європі XVIII ст. Втрата єдності світоглядних позицій у Західній Європі XVII ст. Продовження ренесансних традицій. Формування наукової картини світу. Барокові світоглядні настанови в культурі. Розмаїтість художніх бачень світу: бароко, класицизм, реалізм. Особливості втілення провідних художніх напрямів у національних мистецьких школах. Пам’ятки мистецтва.

Доба Просвітництва в Західній Європі. Основні ідеї, характеристика Просвітництва: виховання особистості – умова вдосконалення світу, культ розуму, прагнення гармонії розуму і почуттів, «розумний егоїзм», природна рівність всіх людей, ідеал прогресу, скептицизм і іронія. Художні пошуки епохи. Рококо, класицизм, реалізм, сентименталізм. Європейські художні центри, їх внесок у скарбницю світового мистецтва. Митці та їх творчі здобутки.