Тема 1. Культура доби Відродження в Західній Європі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Умови становлення, світоглядні орієнтири і соціальні норми культури доби Відродження. Секуляризація духовного життя. Риси культури: гуманізм, індивідуалізм, антропоцентризм, зверненість до ідеалів античності, відкритість, прояв національних начал у культурі. Відродження в Італії, його відмінності і етапи еволюції. Італійське мистецтво. Особа митця. Образотворче мистецтво як втілення образу нової людини. Пам’ятки мистецтва.

Духовні настанови Північного Відродження. Синтез сакральних і світських начал. Характеристика мистецтва. Формування національних художніх шкіл. Пам’ятки мистецтва.