Тема 3. Культура Середньовіччя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 

 

Умови становлення, світоглядні орієнтири і соціальні норми доби Середньовіччя. Риси культури: теоцентризм, ієрархічність, анонімність, канонічність, символічність, аскетизм. Духовне вдосконалення – ідеал людини.

Візантійська культура: поєднання східних і античних традицій. Християнський світогляд і його православна гілка як – ідеологічний фундамент духовного життя. Риси культури: високий рівень духовності, поєднаний з пишнотами, видовищністю, багатством; синтез світського і релігійного; канонічність; анонімність; відкритість, поєднання усного і писемного типів. Головні цінності культури. Втілення духовних спрямувань у художньому житті. Візантійське мистецтво та особливості відтворення образу світу і людини.

Християнський світогляд, його католицький варіант як, основа духовного життя західноєвропейського середньовіччя. Загальна характеристика культури Західної Європи доби Середньовіччя: високий рівень духовності у поєднанні з прагматизмом і раціоналізмом, закритість, селянський тип культури, перевага культури усного типу. Раннє, класичне і пізнє середньовіччя. Художні ідеали. Дороманське, романське і готичне мистецтво. Пам’ятки мистецтва як втілення світогляду епохи.

Середньовіччя як етап еволюції культури Сходу, його хронологія і суттєві риси: підпорядкування духовного буття релігійним системам, поліетнічність, жорстока регламентація життя, перевага державних начал над особистісними, колективу над індивідом. Культура основних регіонів середньовічного Сходу: Арабський Схід, Індія, Китай, Японія. Характер духовних процесів. Ціннісні стандарти. Мистецтво середньовічного Сходу. Художні ідеали. Головні мистецькі пам’ятки.