6.     Індивідуальна робота студентів

1 2 3 4 5 6 7 8 

Відповідно до вимог «Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульної системі підготовці фахівців» індивідуальна робота студентів з історії держави і права України може включать до себе: участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи) історії держави і права України, студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентація; анотація прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури; переклад іноземних текстів встановлених обсягів та інші форми роботи.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється на альтернативній основі за власними інтересами за попереднім узгодженням з викладачем. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює куратор, який закріпляється кафедрою за студентської навчальної групою.  За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 14 балів.