Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 

Міністерство освіти та науки України

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

 

 

 

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України

 

 

 

 

 

 

Харків-2007

 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни „Історія держави і права України для студентів I курсу / Уклад.: В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. - 60 с.

Укладачі:                    В.Д. Гончаренко,

                                   В.М. Єрмолаєв,

                                   Г.Г. Каратаєва,

                                   М.Ш. Киян,

                                   К.М. Лісогорова,

                                   В.А. Лизогуб,

                                   В.В. Россіхін,

                                   А.Ю. Сидоренко,

                                   І.М. Скуратович,

                                   С.А. Черниченко,

                                   М.М. Шевердін,

                                   Д.А. Шигаль.