§ 4. Отримання українським громадянином спадщини за кордоном

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 

Відповідно до українського законодавства, права спад_

кування, що виникають в силу іноземних законів, цілком

визнаються в Україні. Іноземна спадщина в Україні не об_

кладається податком, у той час як, наприклад, у Франції

спадкоємний податок складає 55 відсотків, у штатах Пен_

сільванії, Нью Джерсі — 15 відсотків.

Консульські установи України сприяють українським гро_

мадянам у захисті спадкових прав, що виникли під дією іноземного закону. Відповідно до Консульських конвенцій,

компетентні органи держави перебування повинні негайно

сповіщати консульську установу про відкриття спадщини

після смерті громадянина акредитуючої держави. Представ_

ництво консула продовжується доти, доки сам спадкоємець

не візьме на себе захист своїх прав або не призначить свого

представника. Консул вживає заходів щодо охорони майна,

яке залишилося після смерті громадянина України. Якщо

це майно повністю або частково складається з предметів, які

можуть зіпсуватися, а так само при надмірній дорожнечі збе_

рігання такого майна, консул має право продати його і на_

діслати виручені гроші за належністю. Консул приймає на

зберігання спадкове майно для передачі спадкоємцям, що

мешкають в Україні. (Консульський Статут України 1994 р.,

затверджений Указом Президента від 2 квітня 1994 № 127.)