ЗМІСТ : МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО : Книги по праву, правоведение

ЗМІСТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РЕКЛАМА
<

Цілі   підприємства   і   функції   менеджменту         .............       З

Взаємозв'язок    менеджменту    і    маркетингу..............       ()

Вихід   на   світовий   ринок                   .................      15

Роль   менеджменту   в   зміцненні   позицій   на   ринку            ..........      19

Основи    стратегічного    менеджменту................■   21

Методи    стратегічного    менеджменту          ...............      20

Три   кроки   до   науки   менеджменту            ...............      36

ТОВАРИСТВО   «ЗНАННЯ»   УКРАЇНИ

Серія 3 «Ярмарок», № 2

Білорус Олег  Григорович Панченко Євген Григорович

МЕНЕДЖМЕНТ: КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ   І   ЕФЕКТИВНІСТЬ

Редактори   В.  О    Ковбасюк,   Г.   В.   Барншева Художньо технічний  редактор  Я.   О.   Галько.

Зд.шо   до   набору   25 12 91     Підписано   до   друку   22.06 92.   Формат   60X84/16

Папір  газетний.   1 ари.тура літературва.  Високий друк. Ум.   друк,   арк    2,33.   Ум    фарбовідб.   2,56.   Обл -вид    арк.   2 88.

Тираж   10500   пр.   Зам.   №   1117.   Ціна  договірна. Товариство   «Знання»    України.

252005.   Київ-5,  вул.  Червоноармійська,   57,3.

МП «Друкар»,

?52100,   Київ-100,   вул.   Краківська,   6-а. К.иївськ»   друкарня   №   І.

© Білорус О. Г., ISBN 5-7770-0423-7        ;                                                   Панченко Є. Г., 1992 p.

 

 E НЕДАВНО слова «командир виробництва» звучали гор- до. Справді, у нас є чимало розумних керівників-самородків, Ініціативних і підприємливих, здатних виконати найскладніші виробничі завдання. Здавалося б, з такими легко буде йти до ринку. Та ось невтішні висновки соціологічних досліджень, проведених, зокрема, ів Україні — сьогоднішні керівники в більшості своїй поки що не здатні успішно функціонувати в умовах ринкової економіки. Це — одна з невидимих катастроф, яка нас підстерігає, звичайно, якщо їй не запобігти, організувавши завершену повно-масштабну державну систему підготовки менеджерів — керівників нового типу.

Ситуація справді складна. її треба усвідомити і керівникам уряду, і на підприємствах. Командно-адміністративна система нічого іншого, крім сліпої віри в структуру, в наказ, чіткого підпорядкування встановленим правилам і нормам від керівника не вимагала. Надміру ініціативних і підприємливих просто відкидала. Звідки ж було взятися у загальній масі управлінців людям з відповідним, справді міжнародним рівнем підприємливості, ініціативи, здатності брати на себе відповідальність, йти на ризик і, прикладаючи надзусилля, домагатися найвищих результатів?

Ринкова економіка набагато складніша і вимогливіша, ніж адміністративна. Вона відкрита, пов'язана з економіками інших країн. І при вільному потоці капіталу, ресурсів, «ноу-хау» і сучасної продукції більшості наших підприємств із застарілими системами управління, технологіями, товарами робити на ринку нічого. Через те керівникам в найкоротші строки треба буде пройти шлях через науку, практику до найвищого мистецтва управління. Без опанування сучасної теорії і мистецтва менеджменту нашим підприємствам не лише не досягти світової ефективності виробництва і конкурентоздатності продукції на світовому ринку, а й не зупинити наростання кризових процесів на Україні, не забезпечити населення незалежної держави конче необхідними товарами і послугами.