Анотація : МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ - О. Г. БІЛОРУС, Є. Г. ПАНЧЕНКО : Книги по праву, правоведение

Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
РЕКЛАМА
<

ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ

СЕРІЯ З «ЯРМАРОК», № 2

О. Г. БІЛОРУС

член кореспондент АН України

Є. Г. ПАНЧЕНКО

доктор економічних наук

МЕНЕДЖМЕНТ. КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

 

 

ІЬ

КИЇВ 1992

 

ББК 65.050.9(2)2 Б61

Білорус О. Г., Панченко Є. Г.

Б61 Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. — К.: Т-во «Знання» України, 1992.— 40 с. (Сер. 3, Ярмарок № 2). ISBN 5-7770-0423-7.

Висвітлюється суть менеджменту як системи управління фірмою в умовах ринкової еко номіки, показані складові цього нового для нашої практики поняття, органічний вз ю зв'язок менеджменту та маркетингу На практичном; матеріалі доведена ефективна менеджерського упрап іінп>і організаціями. Розглядаються питання стратегічного мене д ж менту, шляхи підготовки менеджерів—кадрів нового типу, що спроможні використати науку «менеджмент» д я досягнення конкурентоспроможності підприємств України на с Іто вочу ринку.

Розрахована  на  кер'вннків  підприємсів  і специ лістів,  широке коло читачів.

0604020100—016 Б   М281(04)-92---------------БЗ-33-30-92                                  ББК  65.050.9(2)2

Відповідальні редактори: Н.   О.   Назаренко, Н.   П    II і д л у л< н а