Тема 7. Представництво. Довіреність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Додатковий нормативний матеріал

1. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР України – 1993. - № 39. - Ст. 383.

2. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. // ВВР України. - 1993. - № 9. - Ст. 62.

3. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Міністерства юстиції  України від 03.03.2004 р. № 20/5 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 10. – Ст. 639.

4. Положення про Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку: Затв. наказом  Міністерства юстиції України від 29.05.1999 р. № 29/5 // Офіційний вісник України. – 1999. -№ 24. – Ст. 1128.

Завдання:

65. Акціонерне товариство “Колос” (далі – АТ) звернулось до суду з позо­вом до агрофірми “Зоря” про визнання недійсним договору на поставку мінераль­них добрив. В обґрунтуванні позову було зазначено те, що керівник відділу мар­кетингу, який підписав договір, не мав повноважень діяти від імені АТ. Суд виніс рішення про задоволення позову.

Як повинна бути вирішена ця справа? Як юридична особа здійснює свої ци­вільні права та обов’язки?

66. Восьмидесятирічна Іванова, не маючи можливості у зв’язку з фізичною немічністю займатись пошуком покупця на свій дім, вирішила видати довіреність Ковальову на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку. Для офо­рмлення довіреності Іванова та Ковальов звернулися до нотаріуса. Останній від­мовив в посвідченні довіреності, вказавши, що Іванова в силу свого похилого віку та загальної фізичної слабкості не може давати звіт своїм діям. Суддя, якому по­скаржився на дії нотаріусу Ковальов, також відмовив в прийнятті скарги, послав­шись однак на те, що заявник Ковальов не має від Іванової повноважень на ве­дення справи.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

67. Єфремов, працюючий в Товаристві з обмеженою відповідальністю “Спецналагодження” (далі – ТОВ), очікуючи направлення в складі бригади в дов­гострокове відрядження, видав своєму колезі Василенку довіреність на отримання заробітної плати. Оскільки виїзд у відрядження не відбувся, Єфремов попросив Василенка повернути довіреність. В день видачі заробітної плати Єфремов дізна­вся, що його гроші касир по довіреності видав Василенку. Останній не заперечу­вав цього, але пояснив, що повернути отримані гроші зараз він не може, бо потра­тив їх на придбання холодильника. Через деякий час Василенко звільнився з ро­боти за власним бажанням і потрапив до лікарні, що не давало йому можливості повернути гроші Єфремову. Єфремов звернувся з позовом до ТОВ про видачу йому заробітної плати на тій підставі, що наказ про його відрядження не був ви­даний, а бухгалтерія ТОВ знала і повинна була знати, що відрядження бригади було відкладене, тому касир не вправі була видавати заробітну плату  Василенку.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

68. У зв’язку з від’їздом в довгострокове закордонне відрядження Білий ви­дав Конову довіреність на управління всім його майном з правом його продажу. Останній продав непотрібні з його точки зору будівельні матеріали, які знаходи­лися на садово-городній ділянці довірителя, а саме: дошки, шифер, цеглу, рубе­ройд. Дізнавшись про це, Білий у своєму листі до Конова сповістив, що Конов по­ступив невірно, оскільки будівельні матеріали були призначені для ремонту садо­вого будинку. В цьому ж листі він доручив Конову подати позов до суду про розі­рвання договору купівлі-продажу будівельних матеріалів, оскільки Конов, діючи як представник, уклав договір під впливом помилки, вважаючи, що будівельні ма­теріали не потрібні його довірителю. Діючи відповідно до вказівок Білого, Конов, посилаючись на ст. 229 ЦК України, подав позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

69. Борисов звернувся до суду зі скаргою на дії нотаріуса, який відмовив йому в посвідченні довіреності на ім’я батька на право користування та розпоря­джання автомобілем. Борисов  вказав, що після закінчення академії він працює в м.Дніпропетровську, де поки що не має свого житла і місця для утримання авто­мобіля. У зв’язку з цим він хотів би, щоб автомобіль знаходився за місцем прожи­вання батька в м.Харкові, де він сам мешкав до закінчення ВУЗу. Батько має право на управління автомобілем і може забезпечити його технічну справність. Суд визнав правильним відмову нотаріусу, враховуючи, що видача довіреності завжди посвідчує або сумісну експлуатацію транспортного засобу, або надання послуг володільцю в користуванні автомобілем, а тут цього не може бути, так як довіритель і повірений мешкають в різних містах.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

70. Смирнов, який проживає в м.Бєлгороді, видав своїй дружині Смирновій  довіреність на продаж ½ частини квартири в м.Харкові, яка належить йому на праві приватної власності. Згодом Смирнов заявив позов до Петрової про ви­знання недійсним договору дарування ½ частини квартири, який уклала його дружина з відповідачкою, згідно ст. 229 ЦК України, посилаючись на те, що його дружина в момент укладення договору діяла під впливом помилки.

Рішенням райсуду позов Смирнова було задоволено. В апеляційній скарзі Петрова просила рішення суду скасувати, оскільки Смирнов спочатку фактично підтримував дії своєї дружини відносно безкоштов­ної передачі їй у власність квартири за договором дарування.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

71. Злотов 1 лютого 2004 р. видав довіреність Потапенку строком на два мі­сяці на продаж останнім телевізора ціною не менше ніж 10 мінімальних заробіт­них плат. Довіреність була посвідчена командиром військової частини, де працю­вав водієм Злотов. Оскільки комісійний магазин відмовився прийняти телевізор на комісію, а покупця Потапенко не знайшов, він, не повідомивши свого довіри­теля, 10 травня того ж року видав довіреність (у порядку передоручення) в про­стій письмовій формі строком на шість місяців своєму синові. Останній продав телевізор , але за ціною, вдвічі меншою, ніж указана в першій довіреності. Злотов зажадав від Потапенка відповідної доплати або повернення телевізора, на що останній відповів, що всі претензії слід адресувати не йому, а його сину.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.

72. Котлов видав довіреність своїй дружині на отримання грошового вкладу у філії Ощадбанку. Після смерті довірителя його мати як спадкоємниця заявила у суді позов до невістки про витребування в останньої отриманого нею грошового внеску, оскільки він був внесений на ім’я Котлова ще до реєстрації шлюбу. Суд задовольнив позов. У апеляційній скарзі відповідачка, не погоджуючись із рішенням суду, вказала на те, що, оскільки її чоловік видав їй довіреність на отримання внеску без будь-яких обмежень, вона набула право розпоряджатися грошима на свій розсуд і тому витратила їх на особисті потреби.

Розгляньте доводи сторін. Як співвідносяться такі поняття як повноваження  і представництво?

73.  Акціонерне товариство (далі – АТ), що виготовляло безалкогольні на­пої, видало Апраксіну 15 червня 2004р. довіреність без зазначення строку дії для закупівлі у фермерських господарствах 10 т. помідорів по ціні 2 грн. за 1 кг. У че­рвні 2005р. тому ж представникові було доручено здійснити аналогічні дії без по­новлення довіреності. Але через дощове літо Апраксін лише у вересні зміг заку­пити 8 т. помідорів за ціною 3 грн. за 1 кг. Завод відмовився прийняти помідори і оплатити їх вартість , мотивуючи свої дії тим, що на цей час він їх вже закупив у інших виробників за ціною, значно нижчою. До того ж Апраксін не мав повнова­жень на укладення договорів із фермерськими господарствами.

На яке питання теми розраховано це завдання? Вирішить справу.