Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

 

 

 

 

 

 

Завдання з навчальної дисципліни Цивільне право України для студентів 2 курсу. Частина І

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ

2004 р.

 

Завдання з навчальної дисципліни «Цивільне право України». Частина І /Уклад.: Баранова Л.М., Борисова В.І., Домашенко М.В. та ін. -Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004 .-__ с.

 

Укладачі: Баранова Л.М., Борисова В.І., Домашенко М.В., Жилінкова І.В., Загорулько О.А., Ігнатенко В.М., Коробцова Н.В., Косінов С.А., Крижна В.М., Первомайський О.О., Печений О.П., Пучковська І.Й., Сібільов М.М., Сидельни­ков Р.М., Сиротенко С.Є., Соловйов О.М., Спасибо-Фатєєва І.В., Чуйкова В.Ю., Яркіна Н.Є., Яроцький В.Л.

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою НЮАУ ім. Яро­слава Мудрого (Протокол № ___ від «__» _______ 2004 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Основною метою завдань з навчальної дисципліни «Цивільне право Укра­їни» є надання допомоги студентам у вивченні найбільш складних питань курсу цивільного права та набуття ними навичок самостійної роботи з літературними джерелами та актами цивільного законодавства, що регулюють цивільні відно­сини.