Розділ 5 Державне управління та виконавча влада

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Політичний устрій самостійної України повинен бути в ім'я споконвічних традицій і домагань українського народу якнайбільше свободолюбивий. Широка місцева самоуправа дасть природному українському індивідуалізмові широке поле діяльності, кріпка рука державного осередку не позволить в справах загальнодержавних розвинутися партикуляризмові.

Степан Рудницький