Глава 3.2. Характеристика загальних (основних) функцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Загальні або основні функції - це ті, заради яких органи державного управління і створені політичною владою. За своєю природою ці функції є дуже різними. Але спільною ознакою для них є служіння колективним (загальним) інтересам суспільства. Причому, йдеться як про колективні потреби всієї спільноти, так і окремих її частин.

Останніми     десятиліттями     спостерігається     зростання     кількості загальних    функцій    державного    управління.    До    найголовніших правосуддя, органи правопорядку, оборона, дипломатія, грошовий обіг, координація    економічної    політики         додалися    численні    завдання

економічного, соціального та культурного характеру. Таке збільшення кількості функцій державного управління супроводжується двома тенденціями, що пов'язані з цим процесом. З одного боку, стрімко змінюються умови, в яких здійснюються функції управління. Наприклад, сучасна економіка України значно відрізняється від тієї, що існувала в роки радянської влади. З іншого - збільшується число обов'язків, які підлягають виконанню в межах однієї управлінської функції. Скажімо, сьогодні значно

 

збільшуються обсяги завдань, які покладаються на міністерства економіки чи юстиції, відповідно зростає їхня вага.

Схематично загальні (основні) функції державного управління можна поділити на чотири категорії: адміністративно-політичні, економічні, соціальні та культурно-освітні функції.