2.3. Парламентські комісії (комітети)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Парламентські комісії палат відіграють важливу роль у діяльності парламенту. За терміном дії вони бувають:

а)             тимчасовими, які необхідні для вирішення конкретного
(тимчасового) завдання (наприклад слідчі комісії);

б)            постійними, що утворюються на весь термін повнова­
жень парламенту, детально розглядають і розробляють зако­
нопроекти;

За своєю компетенцією комісії поділяються на:

а)             спеціалізовані (галузеві);

б)            неспеціалізовані.

У різних країнах комісії формуються по-різному:

головою палати (Японія, Голландія);

пленарним засіданням палати (США, Італія);

особливою комісією палати (Англія, Ірландія).


Голови комісії обираються:

головою палати;

самою комісією;

самою палатою.

При голові палати створюються особливі консультативні органи - об'єднані комісії, погоджувальні комісії для розв'язання процедурних питань і порядку денного.

Ще один елемент структури парламентів складає інститут парламентського комісара, який в скандинавських країнах от­римав назву омбудсман. Його основне призначення забезпечу­вати парламентський контроль і розслідувати факти порушен­ня прав людини з боку адміністративних органів, особливо на місцях. Він обирається парламентом або його нижньою пала­тою, щорічно звітує перед ним. Комісар не має права вирішу­вати питання по суті, а тільки за фактом.