ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Арановский В.Ф. Государственное право зарубежных
стран: Учебник.-М.,1998.- С.234-290.

Конституционное (государственное) право зарубеж­
ных стран: Учебник: В 4-х томах /Отв.ред. проф. Б.А.Стра-
шун.- М.: Изд-во БЕК, 1996.- Т 1-2.-С.212-215, 305.

Распопов Н. Политические режимы современности.—
Нижний Новгород, 1995.

Чиркин В.Е. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран: Учебник.-М.,1997.-С179-191.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн:
Підручник.- К., 1997.- С.3-18.

 IV. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2

Другий модульний контроль проводиться після вивчення програмного матеріалу тем №№ 4.1-4.4 у вигляді контрольної роботи, приблизний варіант якої наводиться нижче. Для успішного її виконання слід повторити матеріал модуля та відповісти на наступні контрольні питання: