ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Благож Й. Формы правления и права человека в бур­
жуазных государствах.- М.,1985.

Бостан С.К. До питання про юридичну сутність форми
правління в Україні та інших державах Східної Європи //
Вісник Запорізького юридичного інституту.-2000.-№3.

Бостан С.К Сучасна українська республіка: юридична
модель та політико-правова практика// Вісник Запорізького
юридичного інституту.-2000.-№4.

Бостан С.К. Президентсько-парламентська республіка
як різновид змішаної форми республіканського правління
// Вісник Запорізького юридичного інституту.-2001.-№2.

Бостан С.К. Напівпрезидентсько-напівпарламентська
республіка як різновид змішаної форми республіканського
правління // Вісник  Запорізького юридичного інститу-
ту.-2001.-№3.

Бостан С.К. Напівпарламентсько-напівпрезидентська
республіка як різновид змішаної форми республіканського
правління //  Вісник  Запорізького  юридичного  інститу-
ту.-2001.-№4.

Бостан С.К. Парламентсько-президентська республіка
як      різновид      змішаної      форми      республіканського
правління // Вісник  Запорізького юридичного інститу-
ту.-2002.-№2.

Бостан   С.К.   Змішана   форма   республіканського
правління: проблеми теорії і практики // Вісник Академії
праці і соціальних відносин федерації профспілок України. —
2002.- №2.

Бостан С.К. Реформа політичної системи України в
контексті європейського конституційно-правового досвіду

// Вісник Луганської Академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України.—2002.—№4.

10.           Бостан С.К. До питання про побудову в Україні парла­
ментсько-президентської республіки // Вісник Академії праці
і соціальних відносин федерації профспілок України. —2003.—

№1.

Бостан С.К. Парламентарна форма республіканського
правління: європейський досвід та політична реформа в Ук­
раїні // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ:
Збірник наукових праць...— 2003.—Вип.2.

Королько В. Порівняльний аналіз форм державного
правління і український тип демократії // Схід.—1996.—№7.—

С.1-11.

13.           Правовые системы стран мира: Справочник.- М.,2001.

Сарторі Джованні. Порівняльна конституційна інже­
нерія. Дослідження структур, мотивів і результатів: Пер. з 2-го
англ. вид.— К.: АртЕк,2001.

Стародубскш Б.А. Уникальная система правления в
Израиле // Государство и право.-2000.-№2.

Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в совре­
менном государстве // Государство и право. -1994.-№1.

Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствове-

дения.- М., 1994.

18.           Шаповал В. Форма держави в конституційному праві

// Вісник Конституційного суду України.— 2003.—№2, № 3.