§2. Конституційно-правовий статус державних органів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Становище кожного державного органу, яке регулюється правовими нормами, складає його правовий статус. -    Правовий статус державного органу включає :

Соціальне призначення цього органу, яке знаходить свій
вираз в його завданнях.

Невід'ємний елемент правового статусу державного ор­
гану - його компетенція, яка складається з його функцій та по­
вноважень (К=Ф+П).

Компетенція державного органу реалізується тільки в
його актах і діях. "Державний орган може тільки те, що дозво­
лено законом" - таким є основний принцип його діяльності.

Важливим елементом статусу державного органу є по­
рядок його формування (частіше обрання або призначення).

Внутрішня організація.

Порядок роботи державного органу, його процедура.

У багатьох державних органів елементом правового ста­
тусу є відповідальність.