ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

Завдання 1. Підготувати реферат на тему "З консти-туційно-правового досвіду вирішення питань набуття грома­дянства у зарубіжних країнах".

Завдання 2. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:

Громадянство - це...

Філіація - це...

Біпатризм - це...

Оптація - це...

Натуралізація - це...

Денаціоналізація - це...

Денатуралізація - це...

Апатризм - це...

Екстрадиція - це...

Експатріація - це