§3. Інститути політичного притулку та екстрадиції (видачі) у конституційному праві зарубіжних країн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

З інститутом громадянства пов'язані інститути політич­ного притулку, екстрадиції (видачі) та експатріації (висил­ки). Вони також співвіднесені як з національним, так і з міжна­родним правом.

Конституції багатьох держав встановлюють основи право­вої регламентації притулку. "Іноземець, позбавлений у своїй країні можливості реально користуватися демократичними свободами, гарантованими італійською Конституцією, має право притулку на території Республіки", - записано в ст. 10 Конституції Італії. У ст. 27 Конституції Болгарії зазначено, що "Республіка Болгарія надає притулок іноземцям, переслідува­ним за їх переконання або діяльність на захист визнаних міжнародною спільнотою прав і свобод".

Водночас у деяких конституціях прямо забороняється ви­дача іноземців, які переслідуються за політичну діяльність. Нерідко в основних законах також забороняється видача іно­земним державам своїх громадян. Окремі конституції встанов­люють загальні засади правового режиму іноземних громадян.