§2. Партії і конституційний механізм державної влади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 

У політичній системі будь-якої розвинутої країни важли­ве місце займають політичні партії. Як самостійний елемент політичної системи вони відокремлені від держави. З іншого боку, партії і держава активно взаємодіють. Співвідношення між ними в різних країнах виявляється по-різному. Різняться як рівень, так і форми взаємодії. Однак у будь-якому випадку політичні партії не є складовою частиною державного ме­ханізму. У співвідношенні "держава - партії" останні виступа­ють як засіб завоювання й утримання влади, а перша - як засіб її здійснення.

Партії відіграють велику роль у зв'язку між державою і суспільством. Взаємодія політичних партій у механізмі держа­ви проходить:

у сфері організації і проведення виборів;

у діяльності парламентів і його структур;

у формуванні і діяльності урядів.

Партії висувають кандидатів до представницьких органів. У парламенті створюються об'єднання членів законодавчого органу за партійним принципом. Вони відіграють велику роль у роботі парламенту, в прийнятті ним законів, інших норма­тивно-правових актів. Фракції визначають:

порядок денний парламенту;

сприяють певному характеру дебатів в парламенті;

беруть участь у формуванні інших органів парламенту:

 

постійних і спеціальних парламентських комісій;

керівних органів палат;

4)             мають можливість вийти з ініціативами контролю над
урядом;

5) беруть участь у формуванні уряду.

Характеризуючи взаємодію і взаємовідносини держави і політичних партій, слід звернути увагу на явище інсти-туціоналізації партій.