Т е м а  2. Поняття  й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні. Основи організації та діяльності органів держаної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого

 самоврядування в Україні

(колоквіум)

П л а н

Поняття й загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні.

Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

Територіальна, правова, матеріальна й фінансова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і  місцевого самоврядування в Україні.