Т е м а  1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства, наука

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

та навчальна дисципліна

(колоквіум)

П л а н

Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства.

Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

Наука державного будівництва і місцевого самоврядування.

Навчальна дисципліна “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”.