2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

 

№ теми

 

Тема

 

Всього  годин

 

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

робота

 

Змістовий модуль

1. “Загальна частина навчального курсу

“Державне будівництво і місцеве самоврядування

 в Україні” – 16 год

1.

Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства, наука та навчальна дисципліна

5

2

2

1

2.

Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

6

4

1

1

 

3.

Основи  організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

5

2

1

2

 

Разом по змістовому модулю 1:

16

8

4

4

 

Змістовий модуль

 2. “Організація роботи органів державної влади” – 33 год

4.

Організація роботи Верховної Ради України

5

2

2

1

5.

Організація роботи органів і посадових осіб Верховної Ради України

5

2

2

1

6.

Організація роботи народних депутатів України

5

2

2

1

7.

Організація роботи Президента України

5

2

2

1

8.

Організація роботи Кабінету Міністрів України

4

2

1

1

9.

Організація роботи центральних органів виконавчої влади

4

2

1

1

10.

Організація роботи місцевих державних адміністрацій

5

2

2

1

 

Разом по змістовому модулю 2:

33

14

12

7

 

Змістовий модуль

3. “Організація роботи органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування” – 29 год

11.

Організація роботи органів влади Автономної Республіки Крим

7

4

2

1

12.

Організація місцевого самоврядування в Україні

5

2

2

1

13.

Організація роботи представницьких органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

4

2

1

1

14.

Організація роботи депутатів місцевих рад

5

2

2

1

15.

Організація роботи виконавчих органів місцевих рад

4

2

1

1

16.

Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції

4

2

-

2

 

Разом по змістовному модулю 3:

29

14

8

7

 

Разом:

90*

36

24

18

 

* У загальний розрахунок включено 12 год на індивідуальну роботу.

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

Академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 18.05.2007 р.)