Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

 

Вступ...........................................................................3

Загальний розрахунок годин лекцій, практичних

 занять, самостійної роботи........................................................5

Програма навчальної дисципліни.“Державне

будівництво і місцеве самоврядування

в Україні”...................................................................7

Завдання до практичних занять................................14

Самостійна робота студентів....................................57

Словник основних понять та термінів.....................58

Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань студентів.............................................................................70

Індивідуальна робота студентів – індивідуальне

навчально-дослідне завдання......................................................73

Програмні запитання з навчальної дисципліни.

“Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні....74

Критерії оцінки успішності студентів з

навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве

 самоврядування в Україні”......................................................81