С п и с о к  н о р м а т и в н и х  а к т і в  і  л і т е р а т у р и:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХII // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382; 2000. – № 10. – Ст. 79; 2001. – № 9. – Ст. 38; 2002. – № 17. – Ст. 117; 2002. – № 33. – Ст. 236; 2003. – № 15. – Ст. 109; 2003. – № 27. – Ст. 209; 2003. – № 29. – Ст. 236; 2003. –  № 45. – Ст. 357; 2004. – № 32. – Ст. 394; 2006. – № 14. – Ст.116; 2006. – № 30. –  Ст.258; 2006. – № 51. – Ст.519; 2007. – № 7-8. – Ст.66.

Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. № 565-ХII // Там же. – 1991. – № 4. – Ст. 20; 1992. – № 36. – Ст. 526; 1993. – № 11. – Ст. 83; 1994. – № 26. – Ст. 216; 1995. – № 15. – Ст. 102; 1999. – № 4. – Ст. 35;   2000. – № 10. – Ст.79; 2000. – № 27. – Ст. 213; 2001. – № 10. – Ст. 44; 2001. – № 40. – Ст. 193; 2002. – № 17. – Ст. 117; 2002. – № 26. – Ст. 176; 2003. – № 29. – Ст. 233; 2003. – № 30. – Ст. 247; 2004. – № 10. – Ст. 95; 2004. – № 23. – Ст. 323; 2004. – № 36. – Ст. 434; 2005. – № 1. – Ст. 1; 2005. – № 7-8. – Ст. 162;  2005. – № 10. – Ст. 187; 2005. – № 16. – Ст. 263; 2005. – №№ 17, 18-19. –  Ст.267; 2006. – №№ 9, 10-11. – Ст. 96; 2006. – № 34. – Ст.292; 2006. – № 51. – Ст.519; 2007. – № 7-8. – Ст.66; зі змін., внесеними згідно із Законом України № 609-V від 07.02.2007р.

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-ХII // Там же – 1991. – № 53. – Ст. 793; 1993. – № 22. – Ст. 229; 1993. – № 50. – Ст. 474; 1995. – № 11. – Ст. 71; 1995. – № 34. – Ст. 268; 2001. – № 9. – Ст. 38; 2001. –  № 44. – Ст. 233; 2002. – № 17. – Ст. 117; 2002. – № 17. – Ст. 125; 2003. – № 29. – Ст. 233; 2003. – № 30. – Ст. 247; 2004. – № 8. – Ст. 66; 2005. – № 2. – Ст. 32; 2005. – № 6. – Ст. 132; 2005. – № 11. – Ст. 198; 2006. – № 1. – Ст. 18; 2006. – № 19-20. – Ст.156; 2007. – № 7-8. – Ст.66.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2365-III // Там же. – 2001. – № 23. – Ст. 118; 2004. – № 15. – Ст. 218; 2004. – № 27-28. – Ст. 366; 2005. – № 34. – Ст.437; 2005. – № 38-39. – Ст.449; 2007. – № 7-8. – Ст.66.

Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р. № 2460-ХII // Відом. Верх. Ради України– 1992. – № 34. – Ст. 504; 1993. – № 46. – Ст. 427; 1998. – № 10. – Ст. 36; 1999. – № 26. – Ст. 220; 2001. – № 9. – Ст. 38; 2001. – № 44. – Ст. 232; 2003. – № 27. – Ст. 209; 2003. – № 30. – Ст. 247; 2005. – № 11. –  Ст. 205; 2005. – № 51. – Ст. 550; 2006. – № 26. – Ст.215.

Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. № 987-ХII // Там же. – 1991. – № 25. – Ст. 283; 1992. – № 20. – Ст. 277; 1992. – № 30. – Ст. 418; 1993. – № 10. – Ст. 76; 1993. – № 26. – Ст. 277; 1994. – № 13. – Ст. 66; 1996. – № 3. – Ст. 11; 1997. – № 8. – Ст. 62; 2003. – № 10-11. – Ст. 87.

Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Там же. – 1998. – № 25. – Ст. 146; 2004. – № 29. – Ст. 369; 2006. – № 35. – Ст.299.

Про статус суддів: Закон України від 15.12.1992 р. № 2862-XII // Там же. – 1993. – № 8. – Ст. 56; 1994. – № 22. – Ст. 142; 1994. – № 26. – Ст. 203; 1995. – № 34. – Ст. 268; 1999. – № 50. – Ст. 434; 2000. – № 10. – Ст. 79; 2000. – № 13. – Ст. 102; 2000. – № 38. – Ст. 322; 2001. – № 33. – Ст.180; 2004. – № 25. – Ст. 354; 2006. – № 1. – Ст. 18; 2006. – №№ 9, 10-11. – Ст.96; 2007. – № 7-8. – Ст.66.

Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3018-III // Там же. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180; 2004. –№ 40-41, 42. – Ст. 492; 2004. – № 25. – Ст. 354; 2005. – № 35-36. – Ст. 446; 2006. – № 15. – Ст.128; 2006. –  № 35. – Ст.299; 2007. – № 7-8. – Ст.66; із змінами, внесеними згідно із Законом № 697-V від 22.02.2007.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР // Там же. – 1996. – № 49. – Ст. 272; 2006. – № 42. – Ст.383;  2006. – № 41. – Ст.355.