1. ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Навчальна дисципліна “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” є вибірковою. Мета вивчення  курсу – надання теоретичних і прикладних знань про системно-структурну організацію органів публічної влади, формування цілісного уявлення про елементи організації роботи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, ознайомлення студентів з основними нормативно-правовими актами в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування. Дисципліна має важливе значення для підготовки юристів, оскільки сприяє розширенню загального та професійного світогляду, допомагає оволодіти методикою аналізу різних аспектів організації роботи владних органів, зрозуміти їх форми і методи діяльності, принципи, основи, організаційну структуру.

У навчальному курсі розкриваються питання організації роботи Верховної Ради України, народних депутатів України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів влади Автономної Республіки Крим, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” студенти повинні:

знати:

 поняття “державне будівництво” та “місцеве самоврядування”; основні напрямки здійснення державного будівництва й місцевого самоврядування в Україні; системно-структурну організацію органів публічної влади; основні елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування; практику їх функціонування; взаємовідносин органів публічної влади між собою, з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами й органами юстиції;

вміти:

 застосовувати отримані знання щодо організації роботи органів публічної влади, користуватися організаційно-управлінським інструментарієм в процесі практичної діяльності; самостійно орієнтуватися в системі законодавчих і локальних правових актів, що регламентують суспільні відносини в галузі державного будівництва й місцевого самоврядування; аналізувати й коментувати нормативно-правові акти, які регулюють питання організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування; прогнозувати напрямки розвитку державних і самоврядних інституцій в Україні.

Матеріал посібника поданий за модульним принципом організації навчального процесу. Для полегшення сприйняття матеріалу до навчального посібника включено словник основних понять і термінів, що використовуються у сфері державного будівництва й місцевого самоврядування.