С п и с о к  н о р м а т и в н и х   а к т і в   і  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303; 2005. –  № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст. 519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2006. –  № 9, № 10-11. – Ст. 96; 2006. –  № 16. – Ст. 133; Закон України №812-V від 22.03.2007 р.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р. № 1667-IV // Там же. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382; 2005. – № 35-36. – Ст.446; 2006. – № 5-6. – Ст.75; 2006. – № 10-11. – Ст. 97; 2006. – № 33. – Ст. 284; 2007. – № 13. – Ст. 134.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 р. № 93-IV // Відом.Верх.Ради України – 2002. – № 40. – Ст. 290; 2004. – № 14. – Ст. 196; 2004. – № 22. –  Ст. 316; 2005. –  № 51. – Ст. 552; 2006. – № 16. – Ст. 133; 2006. – № 21. – Ст. 171; 2007. – № 13. – Ст. 134.

Рішення Конституційного Суду України від 13.05.1998 р. № 6-рп/98 (справа щодо статусу депутатів рад) // Там же. – 1998. – № 23.

Законодавство про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Наук.-практ. посіб. / Панов М.І., Серьогіна С.Г. та ін. – Х.: Харків юридичний, 2006.

Кампо В.М. Демократизація статусу депутатів місцевих рад. – К.: Ін-т громад. сусп-ва, 2001.

Лабенська Л.Л. Поняття правового статусу депутатів місцевих рад // Держава і право: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. – Вип.20. – С. 160 – 165.