С п и с о к  н о р м а т и в н и х  а к т і в  і  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст.393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 7-8. –Ст.162; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – №21. – Ст. 303; 2005. –  № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст. 519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2006. –  №№ 9, 10-11. – Ст. 96; 2006. –  № 16. – Ст. 133; Закон України №812-V від 22.03.2007 р.

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. № 401-ХІV // Відом.Верхов.Ради України – 1999. – № 11. – Ст.79.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III // Там же. – 2001. – № 33. – Ст. 175; 2003. – № 46. – Ст. 367; 2004. – № 10. – Ст.104; 2005. – № 2. – Ст. 32; 2005. – № 4. – Ст. 90; 2005. – № 9. – Ст. 177; 2006. – № 1. – Ст.18; 2006. – № 14. – Ст.121.

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III // Там же. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 339 (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 10. – Ст.390; 2004. – № 27. –Ст.1775.

Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 р. № 7-рп/99 (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) // Там же. – 1999. – № 27. – С. 171

Рішення Конституційного Суду України від 09.02.2000 р. № 1-рп/2000 (справа про місцеве самоврядування) // Там же. – 2000. – № 30. – Ст. 1283.

Європейська хартія про місцеве самоврядування. Офіційний переклад // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2002. – № 10. – с. 10-17.

Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики: Моногр. – Х.: Видавець С.П.Д. ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.