С п и с о к  н о р м а т и в н и х   а к т і в   і  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 21.12.2006р. № 514-V // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 6. – Ст. 207.

Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915 // Там же. – 2000. – № 24. – Ст. 994; 2002. – № 3. – Ст. 89; 2002. –  № 36. – Ст. 1700;  2003. – №18. – Ст. 818; 2003. – № 38. – Ст. 2026; 2004. – № 9. – Ст. 535; 2004. – № 15. – Ст. 1038; 2004.– № 42.–Ст. 2763; 2005. – № 9.– Ст. 475; 2005. – № 25. – Ст. 1438; 2005. – № 42. – Ст. 2657; 2005. – № 43. – Ст. 2711; 2006. – № 15. – Ст. 1113; 2006. –№ 18. – Ст. 1346; 2006. – № 22. – Ст. 1655; 2006. – № 27. – Ст. 1952; 2006. – № 31. – Ст. 2213; 2006. – № 33. – Ст. 2388; 2006. – № 35. – Ст. 2460; 2006. – № 35.– Ст. 2465.

Про функціональні повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2006 р. № 1269 // Офіц. вісн.України. – 2006. – № 36. – Ст. 2497.

Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. № 88 (із змін.) // Там же. – 2000. – №4. – Ст. 110; 2000. – № 16. – Ст. 676; 2001. – № 31. – Ст. 1415; 2001. – № 36. – Ст. 1662; 2001. – № 49. – Ст. 2201; 2001. – № 41. – Ст. 1848; 2002. – 14. – Ст. 756; 2002. – № 33. – Ст. 1532; 2002. – № 43. – Ст. 1977; 2003. – № 10. – Ст. 442; 2003. – № 13. – Ст. 570; 2003. – № 32. – Ст. 1696; 2005. – № 3. –Ст. 129; 2005. – № 50. – Ст. 3129; 2006. – № 3. – Ст. 92; 2006. – № 33. – Ст. 2383.

Положення про Апарат Прем’єр-міністра України, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2006р. № 1451 // Там же. – 2006. – № 42. – Ст. 2820.

Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасового положення про Службу Прем’єр-міністра України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. № 761 (зі змін.)  // Там же. – 2000. – № 19. – Ст. 782;  2005. – № 13. – Ст. 670.

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р. № 1572/99 (зі змін.) // Там же. – 1999 р., № 50, стор. 8 ; 2000. – № 15. – Ст. 602; 2001. – № 22. – Ст. 985; 2002. – № 3. – Ст. 82; 2003. – № 16. – Ст. 705; 2003. – № 22. – Ст.989; 2003. – № 23. – Ст.1035; 2003 р.– № 35. – Ст.1883; 2004. – № 10. – Ст. 579; 2005. – № 11. – Ст. 517; 2005. – № 11. – Ст. 518; 2005. – № 20. – Ст. 1055; 2006. – № 11. – Ст. 708.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р. № 1573/99 зі змін. // Офіц.вісн.України – 1999. – № 50. – С. 11; 2000. – № 22. – Ст.888; 2000. – № 35. – Ст.1479; 2002. – № 50. – Ст. 2252; 2003. – № 6. – Ст. 220; 2003. – № 32. – Ст. 1692; 2003. – № 38. – Ст.2023; 2004. – № 3. – Ст. 117; 2004. – № 37. – Ст. 2448; 2004. – № 35. – Ст. 2319; 2004. – №39. – Ст. 2582; 2005. – №9. – Ст. 467.

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади, затв. Указом Президента України від 12.03.1996 р. № 179/96 // Уряд. кур’єр. – 1996. – № 58 – 59. – 28 берез.

Загальне положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 40. – Ст. 2107; 2004. – № 5. – Ст. 237; 2005. – № 20. – Ст.1080; 2006. – № 31. – Ст. 2225; 2007. – № 20. – Ст.795.

Типове положення про урядовий орган державного управління, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 р. № 386 (зі змін.) // Там же. – 2000. – № 8. – Ст. 317; 2001. – № 51. – Ст. 2289; 2002. – №20.– Ст. 983; 2003. – № 30. – Ст. 1546; 2005. – № 28. – Ст. 1630.

Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’я-заних з призначенням на посади та звільненням з посад  керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1658 (зі змін.) // Там же. – 2001. – №51. – Ст. 2275; 2002. – № 13. – Ст. 665; 2002. – № 30. – Ст. 1421; 2003. – № 30. – Ст. 1546; 2003. – № 52. – Ст. 2807; 2004. – № 24. – Ст. 1594; 2005. – № 28. – Ст.1627; 2006. – № 28. – Ст. 2014.

Питання діяльності урядових комітетів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2005 р. № 1020 // Там же. – 2005. – № 42. – Ст. 2657; 2006. – № 28. – Ст. 2014.

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 // Офіц.вісн.України. – 2005. – № 11. – Ст. 522; 2005. – № 43. – Ст. 2715; 2006. – № 10. – Ст. 632; 2006. – № 29. – Ст. 2092; 2006. – № 33. – Ст. 2391.

Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 р. № 2-рп/2003 (справа про повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади) // Там же. – 2003. –  № 6. – Ст. 244.