С п и с о к  н о р м а т и в н и х  а к т і в  і  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. № 474-XIV у ред. Закону від 18.03.2004 р. № 1630-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 20 – 21. – Ст.291.

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР// Відом.Верхов.Риді України. – 1998. – № 35. – Ст.237.

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 02.03.2000 р. № 1524-ІІІ // Там же. – 2000. – № 21. – Ст.158.

Рішення Конституційного Суду України від 30.01.2002 р. № 2-рп/2002 (справа про виборчу заставу) // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 6. – Ст. 245.

Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України: Постанова Верховної Ради України від 04.01.1992 р. № 2033-ХІІ // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1999. – № 8: Президент в Україні: Законодавче забезпечення діяльності. – С.86.

Про офіційні символи глави держави: Указ Президента України від 29.11.1999 р. № 1507/99 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 48. – С. 28.

                Про створення Секретаріату Президента України: Указ Президента України від 14.10.2005 р. № 1445/2005 (зі змін.) // Там же. – 2005. – № 42. – Ст. 2650; 2005. – № 47. – Ст. 2939; 2005. – № 50. – Ст. 3160; 2006. – № 4. – Ст. 154; 2006. – № 22. – Ст. 1601; 2006. – № 23. – Ст. 1705; 2006. – № 40. – Ст. 2672.

                Положення про Секретаріат Президента України,

затв. Указом Президента України від 04.11.2005 р. № 1548/2005 (зі змін.) // Там же. – 2005. – № 45. – Ст. 2833; 2005. – № 47. – Ст. 2939; 2006. – № 40. – Ст. 2672; 2006. – № 40. – Ст. 2674.

Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим: Указ Президента України від 12.10.2005 р. № 1433/2000 // Там же. – 2005. – № 41. – Ст. 2601.

                Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 14.10.2005 р. № 1446/2005 (зі змін.) // Там же. – 2005. – № 42. – Ст. 2651; 2006. – № 3. – Ст. 83; 2006. – № 29. – Ст. 2080; 2006. – № 37. – Ст. 2544.

Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затв. Указом Президента України від 15.11.2006р. № 970/2006 // Офіц.вісн.України. – 2006. – № 47. – Ст. 3123.

Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України, затв. Указом Президента від 25.02.1997 р. № 165/97 у ред. Указу від 24.12.99 р. № 1616 // Офіц.вісн.України. – 1997. – № 9. – С. 37; 1999. – № 52. – С. 14.

Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України, затв. Указом Президента від 22.05.1998 р. № 504/98 // Там же. – 1998. – № 21. – Ст.758.

Положення про Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України, затв. Указом Президента України від 14.03.2007 р. №206/2007 // Там же. – 2007. – № 19. – Ст. 758.

Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України: Указ Президента України від 09.04.1997 р. № 314/97 // Там же. – 1997. – № 16. – С. 17.

Законодавство про вибори Президента України: Наук.-практ. посіб. / Панов М.І., Серьогіна С.Г., Битяк Ю.П. та ін. – Х.: Одіссей, 2004.

Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні. Моногр. – Х.: Ксілон, 2001.

Тодыка Ю.Н., Яворский В.Д. Президент Украины: конституционно-правовой статус. – Х.: Факт, 1999.