Т е м а  6. Організація роботи Президента України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

П л а н

Основи організації і діяльності Президента України. Функції Президента України.

Організація підготовки й проведення виборів Президента України.

Форми, методи, гарантії діяльності Президента України.

Організація підготовки та виконання актів Президента України.

Апарат Президента України, його структура, функції та організація роботи. Організація роботи Ради національної безпеки й оборони України та Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

 

Завдання

1. Громадянин П. звернувся до Центральної виборчої комісії із заявою про самовисунення кандидатом на пост Президента України та проханням звільнити його від внесення грошової застави у зв’язку із тяжким матеріальним становищем. Центральна виборча комісія відмовила у прийнятті заяви П. через відсутність необхідних документів для реєстрації кандидата на пост Президента України. Зібравши необхідні документи, крім документу про внесення грошової застави, П. знову звернувся до Центральної виборчої комісії, яка відмовила у прийнятті документів, зазначивши, що повторна заява особи про самовисунення кандидатом на пост Президента України не приймається. На дії Центральної виборчої комісії П. подав скаргу до Верховного Суду України, наголосивши, що порушено його виборче право, оскільки внесення грошової застави Конституцією не передбачено.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Які умови для реєстрації кандидата на пост Президента України передбачені чинним законодавством України? Чи відповідають дії Центральної виборчої комісії вимогам законодавства? 

2. Президент України прийняв низку рішень про: затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України та Положення про Міністерство транспорту України; прий-няття до громадянства України; звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації; доручення Кабінету Міністрів України щодо підготовки до проведення міжнародного форуму; структуру та штат Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим; затвердження рішення Ради національної безпеки й оборони України.

Чи належать до компетенції Президента України зазначені питання? Якими актами мають оформлюватися вказані рішення? У чому полягає відмінність між указами та розпорядженнями Президента України?

3. Під час перебування Президента України у відрядженні Голова Секретаріату Президента України видав розпорядження про утворення консультативно-дорадчого органу при Президентові України, затвердив Положення про нього та призначив працівників цього органу. Народні депутати направили запит Голові Секретаріату Президента України з вимогою скасувати розпорядження, однак він відмовився це зробити, зазначивши, що право відміни актів належить Президенту України.

Проаналізуйте ситуацію та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи належать до повноважень Голови Секретаріату Президента України вирішення цих питань?

4. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим направив подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з вимогою скасувати її постанову про призначення Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв’язку із порушенням встановленої процедури розгляду цього питання. Після відмови Верховної Ради Автономної Республіки Крим розглянути подання він звернувся до Конституційного Суду України з вимогою визнати Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим неконституційною.

Чи відповідають дії Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти Конституційний Суд України?

5. Голова Секретаріату Президента України видав розпорядження про скасування рішення Постійного представника Президента в Конституційному Суді України, яким було призначено заступника Постійного представника Президента в Конституційному Суді України та утворено постійно діючу робочу групу для проведення правової експертизи конституційних подань Президента України. Постійний представник Президента в Конституційному Суді України звернувся до глави держави з вимогою скасувати розпорядження Голови Секретаріату Президента України.

Проаналізуйте дії Голови Секретаріату Президента України та Постійного представника Президента в Конституційному Суді України. Яким чином здійснюється забезпечення діяльності Постійного представника Президента в Конституційному Суді України?