С п и с о к  н о р м а т и в н и х   а к т і в   т а  л і т е р а т у р и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 

Регламент Верховної Ради України, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 16.03.2006 р. № 3547 (із змінами) // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 23,24-25. – Ст. 202; 2006. – № 41. – Ст. 365; Офіц. вісн. України. – 2006. – № 38. – Ст. 2585.

Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України: Закон України від 13.12.96 р. № 594/96-ВР  // Там же. – 1997. – № 19. – Ст.140.

Про співробітництво Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2006р. № 1284 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 36. – Ст. 2504.

Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002 (щодо повноважності Верховної Ради України) // Там же. – 2002. – № 44. – Ст. 2045.

Рішення Конституційного Суду України від 19.05.2004 р. № 11-рп/2004 (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) // Там же. – 2004. – № 22. – Ст. 1515.

Рішення Конституційного Суду України від  07.07.98 р. № 11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Там же. – 1998. – № 27. – С. 139.