§ 5. Організація діяльності Адміністрації Президента України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Для більш повного забезпечення реалізації Президентом України своїх конституційних повноважень та підвищення ефективності діяльності Адміністрації Президента України Указом Президента України «Питання Адміністрації Президента України» від 29 грудня 1999 р. № 1625/99 встановлено структуру Адміністрації. До її складу входять:

•  Глава Адміністрації Президента України;

•  Перший заступник та заступники Глави Адміністрації Президента України;

•  Прес-секретар Президента України;

-118-

.;•;?? Постійний Представник Президента України у Верховній >•;>;•( Раді України;

,.І Постійний Представник Президента України у Конституційному Суді України;

•   Постійний Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України;

•  Апарат Президентської ради;

•  Служба Президента України;

•  Секретаріат Адміністрації Президента України;

• Головне управління організаційної і кадрової роботи та взаємодії з регіонами;

•  Головне контрольне управління;

•  Головне управління з питань внутрішньої політики;

•  Головне управління з питань економічної політики;

•  Головне управління з питань зовнішньої політики;

•  Головне державно-правове управління;

• Управління з питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України;

•  Управління документального забезпечення;

•  Управління справами;

•  Управління прес-служби Президента України;

•  Управління Протоколу Президента України;

•  Управління державних нагород та геральдики;

•  Управління з питань громадянства;

•  Управління з питань помилування;

•  Управління з питань звернення громадян.

Основними завданнями Адміністрації Президента України є: а) організаційне, правове, консультативне, інформаційне та аналітичне забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації ним повноважень гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, здійснення інших конституційних повноважень як глави держави; б) сприяння Президентові України у забезпеченні узгодженого функціонування і взаємодії Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також у розв'язанні кадрових та інших питань, віднесених до повноважень Президента України; в) забезпечення взаємодії Президента України з Верховною Радою України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та об'єднаннями громадян; г) організація підготовки та опрацювання проектів указів і розпоряджень Президента України, а також проектів законів, які вносить Президент України на розгляд Верховної Ради України у порядку законодав-

-119-

чої ініціативи; д) проведення експертизи законів, що передаються Верховною Радою України на підпис і оприлюднення Президентові України; е) аналіз соціально-економічних, політичних і правових процесів у державі та внесення відповідних пропозицій Президентові України; є) здійснення за дорученням Президента України та на виконання його повноважень як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина контролю за додержанням актів законодавства України; ж) організація протокольних заходів, а також здійснення матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Президента України.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Адміністрації Президента України здійснюється у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Крім Адміністрації Президента України, до органів, що забезпечують діяльність Президента України належать такі організації: а) Контрольна служба; б) Рада національної безпеки і оборони; в) Рада з питань розвідки; г) Національний комітет України з питань роззброєння; д) Національний інститут стратегічних досліджень; е) Рада по роботі з кадрами; є) Координаційна рада з питань місцевого самоврядування; ж) Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України; з) Вища економічна рада; й) Національна Рада соціального партнерства; і) Рада регіонів; ї) Координаційний комітет з питань здійснення ринкових реформ та подолання економічної кризи; й) Комісія з розробки Концепції державної промислової політики на 1996—2000 роки та інші.

Створено систему організацій стосовно: а) зовнішньоекономічної та інвестиційної політики; б) науково-технічної політики та інформатизації; в) ядерної політики та екологічної безпеки; г) окремих напрямів внутрішньої політики (соціальна сфера, культура, права національних меншин); д) питань права і законності, а також органи виконавчої влади та деякі інші державні органи, що підпорядковані Президентові України.

Отже, порядок організації, утворення та діяльності такого одноособового органа держави, як Президент України охоплює значну систему державних і недержавних органів, організацій і служб, що забезпечують реалізацію його повноважень як гаранта Конституції, реалізацію інших його функцій і підпорядковані йому у своїй діяльності. Порядок утворення і функціонування вищезгаданих організацій регулюється законами, положеннями та іншими нормативними актами, що встановлюються чи затверджуються указами Президента України. Значна частина названих нормативних актів застаріла і потребує вдосконалення.

-120-

Питання для самоперевірки:

1.                      Організація підготовки і проведення виборів Президента України.

2.                      Організація діяльності Президента України як глави держави.

3.                      Організація діяльності Президента України

у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади.

4.                      Організація взаємодії Президента України із законодавчою і судовою владою та місцевим самоврядуванням.

5.                      Організація діяльності Адміністрації Президента України.

-121-