Зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Авер'янов В. Б.

Проблеми поглиблення демократичних засад

адміністративної реформи в Україні             З

Крупний О. Д.

Держава, органи місцевого самоврядування: реалізація

прав і свобод громадян     17

ПетришинО. В., Кучеренка Т. В.

Нормативно-правова база регіональної влади в Україні:

шляхи удосконалення        23

БшпякЮ.П.

Напрями наукових досліджень проблем місцевого

самоврядування                 34

Яворський В. Д.

Місцеве самоврядування і вибори в Україні               45

ЛюбченкоП. М.

Територіальна громада: проблеми регулювання правового

статусу  50

Серьогіна С. Г.

Організація місцевого самоврядування в Україні

в контексті форми правління           61

Коліушко І. Б.

Державні секретарі міністерств: проблеми і перспективи ....72

АфанасьєвК. К.

Деякі питання юридичної відповідальності учасників

адміністративного договору            82

Шульга М. В.

Правові проблеми екологічної безпеки

при здійсненні земельної реформи               93

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ОнупрієнкоА. М.

До питання про соціальну природу місцевих органів влади ..105 Чапала Г. В.

Місцеві органи влади в Україні:

система та співвідношення              111

Соловйова О. М.

Акти відділів та управлінь місцевих

державних адміністрацій 118

Швачка Г. О.

Нормотворча діяльність органів влади Автономної

Республіки Крим як особлива форма

реалізації їх компетенції    124

130