ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ЄС, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ЄС : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВА ЄС, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ЄС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Як ми бачимо, вторинне законодавство в галузі банківського права ЄС остан­нім часом зазнало деяких значних змін. Насамперед це полягає в появі нового покоління банківських директив — Директиви про кредитні установи, яка яв­ляє собою узагальнення 19 попередніх директив. Звичайно така робота тривала значний час, а саме 12 років.

Наступними директивами, які вже знаходяться на різних стадіях розробки, будуть Директива щодо застави та Директива щодо адекватності капіталу кре-дигних установ та інвестиційних фірм, їх прийняття згідно з Планом дій у сфері фінансових послуг1 планується у 2003 та 2005 роках відповідно.

Прийняття Директиви щодо застави викликано відмінностями у підходах до поняття застави в державах-членах. Це створює низку перешкод, несумісних з поняттям Єдиного ринку. Ця Директива передбачає два основні заходи, що по­кликані забезпечити підвищення ліквідності на ринку застав. По-перше, це де­тальне правове регулювання договорів про заставу, які передбачають право за­ставодавця використовувати предмет застави в подальшому як інструмент забезпечення виконання наступних своїх зобов'язань. Наступна застава одного й того самого майна знайома праву більшості держав-членів. По-друге, ця Ди­ректива вводить інститут заміни предмета застави (повністю чи частково), закріп­люючи право заставодавця замінити частину майна (цінних паперів, зокрема) іншим майном рівної вартості, якщо це передбачено у договорі застави.

Директива щодо адекватності капіталу кредитних установ та інвестиційних фірм має на меті вдосконалення Директиви про кредитні установи у частині визначення вимог до капіталу та великих ризиків. Це пов'язано з бурхливим розвитком фінансового ринку Співтовариства за останні 12 років після прийн-япя цієї Директиви.