АСОШ8 СОММІЛЧАЦТАІКЕ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

АСОШ8 СОММІЛЧАЦТАІКЕ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Директиви ЄС, призначені для створення єдиного ринку цінних паперів, як щодо питань випуску (емісії) цінних паперів, так і щодо питань їх обігу, нале­жать до компетенції Генерального Директорату з питань внутрішнього ринку. Ці директиви стосуються функціонування як первинного ринку цінних паперів так і вторинного.

На рівні права ЄС встановлюються умови започаткування та умови здійс­нення діяльності, що ставляться до осіб, які надають послуги (інвестиційних фірм), умови, що стосуються діяльності інвестиційних фондів та умови випуску цінних паперів.

Умови започаткування та здійснення діяльності інвестиційними фірмами мають багато спільного з відповідними умовами, що стосуються банків. Тому спостерігається певна область перетину діяльності небанківських інвестицій­них фірм та банків, що надають інвестиційні послуги.

Умови, що стосуються діяльності інвестиційних фондів, мають на меті спро­щення процедури розміщення сертифікатів інвестиційних фондів на території всього Співтовариства.

Що стосується допуску цінних паперів до обігу, то на рівні Співтовариства висуваються вимоги для пропонування цінних паперів невизначеному колу осіб та вимоги для включення цінних паперів до лістингу на фондовій біржі. Таким чином, встановлюються мінімальні вимоги щодо інформації, яку має бути роз­крито невизначеному колу осіб, та спрощуються процедури транскордонного випуску цінних паперів.