АССШІ8 СОММІЖАІЛАІКЕ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Основою регулювання ринку послуг у сфері страхування є положення Глав 2 та 3 Договору про ЄС — щодо права на здійснення підприємницької діяльно­сті та свободи надання послуг.

Історична довідка

У 1961 році Радою було затверджено програму створення спільного ринку в сфері страхування, яка включала певні етапи.

Спочатку передбачалось досягнення обох свобод (надання послуг та здійс­нення підприємницької діяльності) у сфері перестрахування. Після цього — відповідно: свободи здійснення підприємницької діяльності у сфері прямого страхування, крім страхування життя; свободи здійснення підприємницької ді­яльності у сфері прямого страхування життя; свободи надання послуг у сфері прямого страхування, крім страхування життя, та свободи надання послуг у сфері страхування життя.

Поступово відповідні елементи регулювання були впроваджені, і прийняття Третіх Страхових Директив у сфері прямого страхування (крім страхування життя)1 та прямого страхування життя2 остаточно завершило формування спі­льного ринку страхових послуг.

Ключові питання створення спільного ринку (власне АСОШ8)

Простеживши зміни, яких зазнало законодавство ЄС у сфері страхування, можна виділити основні питання, поступове врегулювання яких врешті-решт призвело до створення спільного ринку у цій сфері:

1)  вільний вибір страховиками місця започаткування бізнесу на території держави-члена, іншої, ніж та, де знаходиться головний офіс; можливість нада­вати весь спектр послуг у сфері страхування на всій території Співтовариства, гарантуючи при цьому, що відкриття структурних підрозділів та використання інших форм безпосереднього здійснення підприємницької діяльності не є обо­в'язковими (забезпечення свободи надання послуг у сфері страхування);

2)  застосування до страховиків національними органами влади наглядових положень, які були б подібними у своїй основі;

3) забезпечення потенційним покупцям страхових полісів можливості їх прид­бання на всій території Співтовариства;

4) здійснення належного контролю за методами продажу та природою стра­хових продуктів з метою запобігання введенню громадськості в оману, але лише в тій мірі, в якій це не перешкоджатиме запровадженню інновацій;

5) забезпечення вільного здійснення страховими брокерами та іншими стра­ховими посередниками своєї діяльності на території всього Співтовариства на рівних умовах;

6)  доступність фінансової інформації про всіх страховиків на ринку, яку можна вважати адекватною та можливо порівняти (по страховиках);

7) обов'язковість гарантування певних положень — зокрема, що стосується захисту прав споживачів та такого функціонування ринку страхових послуг, на якому б унеможливлювалось будь-яке маніпулювання фактором вибору права, що має застосовуватись, як одним з елементів конкурентної боротьби. При цьому не ставиться за мету уніфікація контрактного права на рівні Співтовари­ства в цілому.

1  Соипсії оігєсііує 92/49/ЕЕС оГ 18 Зипе 1992 оп Іпе соогдіпаїіоп оГ 1а\уз, ге§и1аІіопз апсі асітіпізігаїіуе ргоуізіопз геїаііпб Іо дігесі іпзигапсе оіпег Іпап ІіГе аззигапсе апд атепдіп§ вігєсііуєз 73/ 239/ЕЕС апсі 88/357/ЕЕС (Шігд поп-1і& іпзигапсе вігєсііує) О1 Ь 228 11.08.1992 р. 1.

2  Соипсії оігєсііує 92/96/ЕЕС оГ 10 НоуетЬег 1992 оп Іпе соогсііпаїіоп оГ 1а\уз, гееиіаііопз апд адтіпізігаїіуе ргоуізіопз ге!аІіп§ Іо дігесі ІіГе аззигапсе апд атепдіп£ оігєсііуєз 79/267/ЕЕС апд 90/ 619/ЕЕС (Іпігд ІіГе аззигапсе оігєсііує) ОІ Ь 360 09.12.1992 р. 1.