ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ ВИДАВАТИ ПРОСПЕКТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБІГУ : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ ВИДАВАТИ ПРОСПЕКТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБІГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Часткове або повне звільнення від обов'язку видавати проспект цінних па­перів, що підлягають обігу, мають3:

>    боргові цінні папери, випущені безперервним чи повторюваним спосо­бом кредитними установами чи іншими фінансовими установами, які, в рамках Співтовариства, встановлені та регулюються спеціальним зако­ном чи підлягають державному нагляду, призначеному захищати заощад­ження;

>    боргові цінні папери, випущені компаніями чи іншими юридичними особами, що є національними відносно країни-члена, які:

—   здійснюючи свою діяльність, отримують вигоду від державних моно­полій;

—   засновані та регулюються спеціальним законом або чиї позички пов­ністю та безповоротно гарантовані державою-членом чи одним з ре­гіональних або місцевих органів держави-члена;

>    боргові цінні папери, випущені юридичними особами, крім компаній, які є національними відносно країни-члена, якщо вони засновані спеці­альним законом та їх діяльність полягає лише в:

—   зборі коштів під державним наглядом через випуск боргових цінних паперів;

—   фінансуванні виробництва за допомогою власних або державних ре­сурсів та придбання пакету акцій у такому виробництві.

>   державні або гарантовані державою боргові цінні папери, випущені з метою допуску до офіційного лістингу.

Проспект цінних паперів, що містить інформацію про наступний або додат­ковий випуск певної категорії цінних паперів, повинен опубліковуватись так само, як і повний проспект цінних паперів, лише в частині змін, що впливають на вартість цінних паперів. Додаковий проспект може бути доступним лише в супроводі повного проспекту4. Будь-яка додаткова інформація, що істотно впли­ває на оцінку цінних паперів, повинна бути вказана чи виправлена у додатку до проспекту, що буде опублікований або доступний громадськості5.