СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ 89/298 : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ 89/298

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Положення Директиви 89/298 застосовуються до1:

>    цінних паперів, що підлягають обігу і вперше пропонуються широким масам в державі-члені та не зареєстровані на фондовій біржі;

>    частини цінних паперів одного випуску, що підлягають обігу. Положення Директиви 89/298 не застосовується2:

>   до наступних пропозицій:

—   цінні папери пропонуються обмеженому колу осіб;

—   продажна ціна всіх запропонованих цінних паперів, що підлягають обігу, тільки за компенсацію, щонайменше 40 000 ЕКЮ на інвестора;

>   до наступних цінних паперів, що підлягають обігу:

—   цінних паперів, запропонованих в індивідуальній вартості, щонай­менше 40 000 ЕКЮ;

—   сертифікатів, випущених інститутами спільного інвестування, крім інститутів закритого типу;

—   цінних паперів, випущених державою чи одним із регіональних або місцевих органів чи міжнародними публічними органами, членами яких є одна чи більше держав-членів;

—   цінних паперів, запропонованих у зв'язку з пропозицією об'єднання;

—   цінних паперів, запропонованих після злиття підприємств;

—   акцій розподілених безкоштовно їх власникам;

—   акцій чи цінних паперів, що підлягають обігу, еквівалентних акціям, що були запропоновані на акції в тій самій компанії;

—   цінних паперів виданих асоціаціями з правовим статусом чи непри­бутковими організаціями, визнаними державою з метою застосуван­ня ними засобів, необхідних для досягнення їх безкорисливих цілей;

—   акцій чи цінних паперів, що підлягають обігу, еквівалентних акціям, володіння якими дає право власнику або користуватись послугами або стати членом такої організації; європейських цінних паперів, що не підлягають широкій рекламній кампанії чи агітації.