СУБ'ЄКТИ ФОНДОВОГО РИНКУ (РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 

Поняття суб'єкта інвестиційної діяльності (інвестиційної фірми)

Відповідно до Директиви 93/22 суб'єктами інвестиційної діяльності на рин­ку цінних паперів (інвестиційними фірмами), а отже, й головними учасниками фондового ринку є будь-які юридичні особи, основним видом діяльності яких є надання інвестиційних послуг для третіх осіб на професійній основі.

Але, крім того, держави-члени ЄС можуть прирівняти до інвестиційних фірм тих суб'єктів, які не мають статусу юридичної особи, за умови, що:

—   їх юридичний статус гарантує такий рівень захисту інтересів третіх осіб, який є еквівалентним тому, що забезпечує статус юридичної особи;

—   вони підлягають належному нагляду, відповідно до їх організаційно-пра­вової форми.

Таким чином, в законодавстві ЄС немає прямої заборони щодо поширення (державами-членами) поняття «суб'єкт інвестиційної діяльності» («інвестицій­на фірма») також на відповідних фізичних осіб133. Проте, якщо такі фізичні особи надають інвестиційні послуги, що включають, зокрема, зберігання цін­них паперів чи коштів третіх осіб, дозволяється це виключно за дотримання таких умов134:

—   права власності третіх осіб на такі цінні папери та кошти, повинні бути захищені, зокрема, від претензій кредиторів (щодо звернення стягнення на майно, відшкодування збитків та претензій іншого характеру), заяв­лених до суб'єкта інвестиційної діяльності135 чи до його власників136, так само, як і у випадку неплатоспроможності суб'єкта інвестиційної діяль­ності чи його власників;

—   річна звітність суб'єкта інвестиційної діяльності має перевірятись ауди-тором(ами), кваліфікація якого(их) визнається за національним правом,

—   якщо власником суб'єкта інвестиційної діяльності є одна особа, він має вжити відповідних заходів з тим, щоб забезпечити захист інтересів інве­сторів на випадок припинення діяльності суб'єкта з причини смерті, втрати дієздатності та в інших подібних випадках.