ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ (РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ) : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ІНСТРУМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ (РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

До інструментів фондового ринку (ринку інвестиційних послуг) належать128:

—   цінні папери, що підлягають обігу, та інвестиційні сертифікати

—   інструменти грошового ринку

—   строкові контракти (фьючерси) та інші подібні

•     інструменти, що передбачають грошову форму оплати

—   процентні строкові контракти (форварди)

—   строкові контракти на обмін (на певну дату у майбутньому) при залеж­ності ціни від процентної ставки, валютного курсу чи фондового індексу (процентні, курсові чи індексні свопи)

—   опціони, що дають право на купівлю чи продаж будь-якого із зазначених інструментів, в т.ч. інструментів, що передбачають грошову форму оплати.

•     Сюди належать зокрема курсові та процентні опціони.

Цінні папери, що підлягають обігу

Дві Директиви'дещо по-різному підходять до категорії «цінних паперів, що

підлягають обігу».

Директива 85/611 під «цінними па­перами, що підлягають обігу» розуміє129:

—   акції та подібні цінні папери (далі — акції);

—   облігації та інші боргові зобов'язан­ня (далі — облігації);

—   будь-які цінні папери, що підляга­ють обігу, і надають право придба­ти вказані вище цінні папери, шля­хом підписки чи обміну,

за винятком:

•     документів технічного характеру;

•     деривативів небіржевого поход­ження

Директива 93/22 під «цінними па­перами, що підлягають обігу» розу­міє130:

—   акції та подібні цінні папери;

—   облігації та інші боргові зобов'язан­ня, що обертаються на ринку капі­талів; а також

—   будь-які інші цінні папери, що під­лягають обігу та надають право придбати вказані вище цінні папе­ри шляхом підписки чи обміну чи призначені для здійснення готівко­вих (грошових) розрахунків,

за винятком засобів платежу.