ДІЯЛЬНОСТІ. : - Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського союзу -Вовк- : Книги по праву, правоведение

ДІЯЛЬНОСТІ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 
РЕКЛАМА
<

Компетентні органи здійснюють нагляд: за проведенням трансакцій між: Страховою компанією та:

пов'язаною особою страхової компанії; особою, що бере участь у страховій компанії; пов'язаною особою тієї особи, що бере участь у страховій компанії. Страховою компанією та фізичною особою, що бере участь у: страховій компанії чи будь-якій з її пов'язаних осіб; особі, що бере участь у страховій компанії; пов'язаній особі тієї особи, що бере участь у страховій компанії, за проведенням трансакцій стосовно: займу;

гарантій, а також позабалансових трансакцій; елементів, що стосуються маржі платоспроможності; Інвестицій;

операцій перестрахування; угод розподілу витрат.

У зв'язку з вищезазначеним страхові компанії повинні подавати компетент­ним органам річні звіти щодо здійснення таких трансакцій (для страхових ком­паній пп 1—3 попереднього підрозділу, включно).

Передбачено особливий порядок підрахунку рівня платоспроможності стра­хових компаній: при його здійсненні мають братися до уваги пов'язані особи, особи, що беруть участь у страховій компанії, та пов'язані особи тих осіб, що беруть участь у страхових компаніях (для страхових компаній пп. 1, 2 поперед­нього підрозділу, включно).